1. proton

  proton är kärnan i en väteatom och en av de partiklar som alla atomkärnor är uppbyggda av.

 2. tensider

  tensider är kemiska föreningar som sänker ytspänningen.

 3. revolver

  revolver är ett kort skjutvapen som manövreras med en hand.
 4. Elvis Presley

  Elvis Presley var en amerikansk sångare och skådespelare.
 5. sekundärcell

  sekundärcell är ett batteri som kan laddas upp på nytt när det har blivit urladdat.
 6. blixt

  blixt är en elektrisk urladdning som uppkommer mellan positivt och negativt laddade fält, se åska.
 7. tvål

  tvål är ett rengöringsmedel som sänker vattnets ytspänning och löser upp olja, fett och smutspartiklar.

 8. primärcell

  primärcell kan ett batteri kallas som inte kan laddas upp på nytt.
 9. energisparande

  energisparande innebär att man använder mindre energi genom att avstå från något, till exempel genom att sänka temperaturen inomhus eller genom att inte duscha så länge.
 10. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.