1. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, eller nedladdningslagen, eller fildelningslagen, är vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009.

 2. FRA-lagen

  FRA-lagen är egentligen flera olika lagar som handlar om avlyssning.
 3. lag

  lag är en regel.
 4. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 5. Hammurabis lag

  Hammurabis lag kallas en samling lagar som skrevs av kung Hammurabi, som härskade i Babylonien på 1700-talet före Kristus.
 6. sharia

  sharia är Guds lag inom islam.
 7. laga skifte

  laga skifte var ett sätt att dela upp åkrar, ängar och betesmarker i en by.
 8. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 9. karma

  karma är lagen om handlingar och hur dessa påverkar en människas liv och livet efter detta.
 10. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.