1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 3. nervsystem

  nervsystem är ett organsystem som tar emot och lagrar information från omgivningen och kroppen, och som styr kroppen.
 4. hjärna

  hjärna är ett organ och en del av nervsystemet.

 5. översvämning

  översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten.
 6. kloroplast

  kloroplast [uttalas klåråplást] är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell. I kloroplasten sker fotosyntesen. Kloroplaster finns hos växter och alger.
 7. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 8. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 9. organsystem

  organsystem är flera organ i kroppen som samarbetar.
 10. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.