1. valross

  valross är ett stort säldjur som finns i och omkring Arktis.
 2. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 3. mjölke

  mjölke är sperma hos fiskar.
 4. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 5. plädering

  plädering är den avslutande delen av en rättegång.
 6. stenbit

  stenbit är en fisk med ett speciellt utseende.
 7. styrsystem

  styrsystem är utrustning som ger någon form av signaler till maskiner och apparater och talar om hur de ska arbeta.
 8. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 9. havsströmsenergi

  havsströmsenergi är energi som finns i de stora havsströmmarna, i form av både värme och rörelse.
 10. ruvning

  ruvning kallas det när fåglar och pytonormar överför värme från sina egna kroppar till ägg som de har lagt.