1. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.
 2. domare

  domare är en person som sitter med i en domstol och arbetar med att lösa tvister och döma i olika frågor.
 3. länsstyrelse

  länsstyrelse är en statlig myndighet i varje län som lyder direkt under regeringen.
 4. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård är sådant som görs för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.
 5. gymnasieskola

  gymnasieskola är en treårig frivillig skola i Sverige.
 6. Grönland

  Grönland är världens största ö.

 7. Ockelbo

  Ockelbo är centralort i Ockelbo kommun i Gästrikland och har cirka 2 900 invånare.