1. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 2. drunkning

  drunkning är att andas in vatten.

 3. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 4. John Ford

  John Ford var en amerikansk filmregissör som blivit mest känd för sina västernfilmer.
 5. hjärtstillestånd

  hjärtstillestånd är att hjärtat plötsligt slutar slå. 

 6. hjärtstopp

  hjärtstopp betyder att hjärtat plötsligt slutar slå.

 7. John Wayne

  John Wayne var en amerikansk skådespelare.
 8. första hjälpen

  första hjälpen är åtgärder man kan göra för att rädda någon som råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk.

 9. brandvarnare

  brandvarnare är en anordning som känner av rök och som då avger en varningssignal.
 10. brand

  brand är en större eld som inte är under kontroll.