1. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 2. larv

  larv kallas en djurunge som ser helt annorlunda ut än det vuxna djuret.
 3. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.
 4. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.

 5. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 6. bananflugor

  bananflugor är en stor grupp flugor.
 7. puppa

  puppa är ett utvecklingsstadium hos insekter med fullständig förvandling.
 8. ofullständig förvandling

  ofullständig förvandling kallas det när insekter utvecklas genom att kläckas ur ägget som larv och stegvis förändras till vuxen insekt, utan att vara en puppa.
 9. sjuprickig nyckelpiga

  sjuprickig nyckelpiga är en art i skalbaggefamiljen nyckelpigor.
 10. yngel

  yngel är en unge hos vissa djur, till exempel fiskar och groddjur.