1. lera

  lera är en extremt finkornig jordart.
 2. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 3. versmått

  versmått kallas det mönster av betonade och obetonade stavelser som en dikt är uppbyggd på.
 4. slätt

  slätt är en stor, plan yta på jordytan.
 5. bostad

  bostad är ett rum, en lägenhet, ett hus eller liknande där man bor en längre tid.
 6. blyerts

  blyerts består av finmald grafit (en sorts kol) blandat med lera.
 7. skulptur

  skulptur är ett konstverk med tredimensionell form, till exempel en staty.
 8. grönbena

  grönbena är en art i fågelfamiljen snäppor.
 9. kakel

  kakel är keramikplattor som ofta är glaserade och ibland dekorerade.
 10. Irak

  Irak är ett land i Mellanöstern.