1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 3. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 4. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 5. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 6. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 7. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 8. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 9. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 10. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.