1. loge

  loge kan vara en avdelning inom nykterhetsrörelsen eller ett ordenssällskap.
 2. loge

  loge är en lada där man förr tröskade säd, alltså skilde frön och kärnor från säden genom att slå på säden med käppar.
 3. Frimurarorden

  Frimurarorden är ett gammalt manligt sällskap med hemliga ritualer.
 4. Buster Keaton

  Buster Keaton var en amerikansk komiker och filmregissör.

 5. Västerbotten

  Västerbotten är ett landskap i Norrland med en östlig kust mot Bottenviken.
 6. Hälsingland

  Hälsingland är ett landskap i södra Norrland vars östra del utgör kust mot Bottenhavet.
 7. teater

  teater är en form av konst där skådespelare uppträder inför publik och spelar personer som är med om olika händelser.