1. radio

  radio innebär att man sänder och tar emot ljud, bilder, text eller annan information med hjälp av radiovågor.
 2. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. häst

  häst, eller tamhäst, är sedan årtusenden ett av människans viktigaste husdjur.

 5. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 6. fred

  fred betyder att det inte är krig och att man inte löser problem mellan länder och grupper med våld.
 7. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 8. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 9. klimax

  klimax är höjdpunkten i en stegring.
 10. konfucianism

  konfucianism är en lära som bygger på idéer från den kinesiske tänkaren Konfucius, som levde på 500-talet före Kristus.