1. luta

  luta är ett stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.
 2. luta

  luta, eller lutinstrument, är en grupp stränginstrument.
 3. lut

  lut är sedan gammalt en beteckning på basiska vattenlösningar.
 4. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 5. lutande tornet i Pisa

  lutande tornet i Pisa är ett 55 meter högt klocktorn som hör till domkyrkan i staden Pisa i Italien.
 6. porträtt

  porträtt är inom konsten en bild som visar en person, oftast bara ansiktet eller överkroppen.
 7. René Descartes

  René Descartes var en fransk filosof och matematiker.
 8. årstid

  årstid är en av de fyra delar under ett år (vår, sommar, höst, vinter) som vi upplever då jorden går i sin bana runt solen.
 9. kursiv stil

  kursiv stil innebär att bokstäverna lutar åt höger.
 10. giga

  giga är ett ord som ibland används för musikinstrumenten luta, mandora (som är en stor mandolin) och citole (eller cister).