1. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 2. Christofer Columbus

  Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom till Amerika år 1492.

 3. Tor

  Tor är tillsammans med Oden den viktigaste guden i fornnordisk religion.

 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. får

  får är ett släkte getdjur.
 6. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.
 7. Marie Curie

  Marie Curie var en polsk-fransk fysiker och kemist. Hon var den första kvinna som fick nobelpriset.

 8. Vasatiden

  Vasatiden kallas en period i Sveriges historia mellan 1521 och 1654.

 9. Franklin D. Roosevelt

  Franklin D. Roosevelt var USA:s president i 12 år, från 1933 till 1945, då han dog.
 10. växtförädling

  växtförädling är att man framställer bättre sorter av nyttoväxterna.