1. akrylfärg

  akrylfärg är en vattenlöslig färg.
 2. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 3. Långe Erik

  Långe Erik är namnet på fyren vid Ölands norra udde.
 4. ljusterfiske

  ljusterfiske är fiske med ljuster, ett redskap som ser ut som en jättestor gaffel.
 5. laterna magica

  laterna magica var en apparat som man förr kunde visa bilder med.
 6. mercerisering

  mercerisering är en behandling av garn och tyg som innebär att de blir starkare och glansigare.
 7. Verner von Heidenstam

  Verner von Heidenstam var för omkring hundra år sedan en av Sveriges mest beundrade och lästa författare, minst lika mycket som Fröding och Strindberg.