1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. snok

  snok eller vanlig snok är Sveriges största orm, upp till en dryg meter lång.
 3. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 4. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 5. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 6. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 7. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 8. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 9. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 10. neolitikum

  neolitikum är det arkeologiska namnet på bondestenåldern eller yngre stenåldern.