1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som kan finnas.

 2. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 3. Krishna

  Krishna är en av guden Vishnus uppenbarelseformer inom hinduismen.
 4. median

  median inom geometrin är sträckan från ett hörn i en triangel till motstående sidas mittpunkt.
 5. spinning jenny

  spinning jenny var en maskin som man kunde spinna garn med.
 6. kakelugn

  kakelugn är ett slags spis eller kamin för uppvärmning inomhus.

 7. mikroskop

  mikroskop är en apparat för att se mycket små saker.

 8. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 9. Esrange

  Esrange är en anläggning för fredligt arbete om rymden.
 10. antiloper

  antiloper är djur som är släkt med våra kor, men även med får och getter.