1. mackabéer

    mackabéer är ett namn på den judiska släkt som under 100-talet före Kristus ledde judarna i kampen för att deras land skulle bli självständigt.
  2. Louis Armstrong

    Louis Armstrong är en av världens mest kända jazzmusiker någonsin.

  3. Bibeln

    Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.