1. vinkel

  vinkel är en ”figur” som bildas mellan två räta linjer som möter varandra i en punkt.
 2. milstolpe

  milstolpe är ett vägmärke som kan finnas vid gamla landsvägar.
 3. Hadrianus

  Hadrianus var en romersk kejsare som levde på 100-talet efter Kristus.
 4. Svenskt Sigill

  Svenskt Sigill är en märkning av livsmedel och blommor producerade i Sverige.
 5. åska

  åska är elektriska urladdningar i luften vilka ofta följs av ett muller.
 6. öra

  öra är ett sinnesorgan som människor och andra ryggradsdjur som lever på land hör med. Örat är också ett jämviktsorgan eftersom balansorganet finns i örat.
 7. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.

 8. halvmetaller

  halvmetaller är grundämnen som liknar både metaller och icke-metaller. 

 9. Lilla björnen

  Lilla björnen är en stjärnbild som ligger vid norra himmelspolen, och den är därför synlig från Sverige året runt.
 10. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.