1. mat

  mat är föda för människor och vissa andra djur.
 2. spansk mat

  spansk mat är mat som man lagar enligt traditioner från Spanien.
 3. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.

 4. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 5. matstrupe

  matstrupe är ett muskelrör som går från munhålan till magsäcken.
 6. fransk mat

  fransk mat är mat som man lagar enligt traditioner från Frankrike.

 7. matematik

  matematik är vetenskapen för att lösa problem kring beräkningar av skilda slag och utveckla metoder för detta, varvid man använder olika så kallade matematiska teorier.
 8. material

  material är i de flesta fall materia i fast form som man kan tillverka saker av.
 9. matsmältning

  matsmältning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.
 10. Mats Ek

  Mats Ek är en dansare och koreograf, alltså en person som skapar dans.