1. Maximilien de Robespierre

  Maximilien de Robespierre var en av franska revolutionens mest kända och hänsynslösa ledare. Han föddes 1758 och dog 1794.
 2. Max Lundgren

  Max Lundgren är en författare som har skrivit både för vuxna och för barn och ungdom.
 3. Max von Sydow

  Max von Sydow är en svensk skådespelare som blev mycket berömd för sina filmroller även utomlands.

 4. maximal

  maximal säger man om något som inte kan bli större.
 5. katastroffilm

  katastroffilm är en genre inom filmen som skildrar naturkatastrofer eller katastrofer som människan har orsakat.
 6. kvantmekanik

  kvantmekanik är ett slags bild eller föreställning, kort sagt en teori, om atomernas, molekylernas och atomkärnornas värld.
 7. makt

  makt är att kunna bestämma.

 8. tecknad serie

  tecknad serie, eller serie, är en berättelse med bilder som följer efter varandra.
 9. film

  film är sammanhängande bilder eller berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera.
 10. Maurice Sendak

  Maurice Sendak var en amerikansk illustratör och författare.