1. genterapi

  genterapi är när man ändrar i arvsmassan (genomet) för att laga en skada.
 2. radikalfeminism

  radikalfeminism är en riktning inom feminismen som i sig rymmer många olika uppfattningar.
 3. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 4. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 5. Downs syndrom

  Downs syndrom är en form av medfödd utvecklingsstörning.
 6. kromosomavvikelse

  kromosomavvikelse är när kromosomerna är förändrade.

 7. kroppsspråk

  kroppsspråk visar vad vi tänker och känner även om vi inte använder ord.
 8. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.
 9. personlighet

  personlighet är summan av de egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer honom eller henne från alla andra.
 10. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat.