1. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 2. mellanstatlig

  mellanstatlig betyder att något omfattar många länder i världen.

 3. Mellanöstern

  Mellanöstern, eller Främre Orienten, kallas ett område i västra Asien och nordöstra Afrika.

 4. Mellan-Fryken

  Mellan-Fryken är en lång och smal sjö i Värmland.
 5. mellangärde

  mellangärde är en skiva av muskler och senor som skiljer brösthålan från bukhålan.
 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 8. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 9. första världskriget

  första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder världen under 1900-talet.
 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.