1. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 2. Astrid Lindgren

  Astrid Lindgren var en svensk författare.
 3. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. öga

  öga är ett sinnesorgan som människor och andra djur ser med.

 6. hjärna

  hjärna är ett organ och en del av nervsystemet.

 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 9. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 10. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.