1. Mister Hyde

  Mister Hyde, se Dr Jekyll och Mr Hyde.
 2. Dr Jekyll och Mr Hyde

  Dr Jekyll och Mr Hyde är en roman av den brittiske författaren Robert Louis Stevenson.
 3. korsriddare

  korsriddare kallas de riddare och stormän som gav sig ut på krigståg för att med våld omvända hedningar till kristendomen.
 4. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 5. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 6. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen var en mycket stor naturkatastrof som inträffade i Sydöstasien i december 2004.
 7. Magnus Gabriel De la Gardie

  Magnus Gabriel De la Gardie var greve och rikskansler.
 8. genushistoria

  genushistoria innebär att man utgår från genus när man studerar historien.
 9. Irland

  Irland är ett land i västra Europa.

 10. Liberia

  Liberia är ett land i västra Afrika.