1. mitokondrie

  mitokondrie [uttalas mitåkå´ndrie] är en organell, det vill säga ett miniorgan inuti en levande cell. Mitokondrier sköter cellandningen i alla celler som har cellkärna och som kan andas med hjälp av syrgas.
 2. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 3. plasmider

  plasmider [uttalas plassmíder] är små, cirkelformiga bitar arvsmassa, DNA, som inte är kromosomer.
 4. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 5. membran

  membran [uttalas memmbrán] kallas den tunna vägg eller hinna som finns ytterst i levande celler. Ibland använder man i stället orden cellmembran och plasmamembran.

 6. fettvävnad

  fettvävnad är vävnad i kroppen som består av fettceller.
 7. eukaryota organismer

  eukaryota organismer  är alla livsformer som består av celler med cellkärna.

 8. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.