1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 3. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. första världskriget

  första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder världen under 1900-talet.
 8. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 9. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.