1. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.

 2. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 3. patriark

  patriark är ett ord för tre stamfäder till folket israeliterna i Bibeln.
 4. teknik

  teknik är ett ord för allt som hör till människans tillverkning och användning av verktyg, maskiner, apparater, byggnader och andra konstruktioner.
 5. konstsaga

  konstsaga är en saga som en författare själv hittat på och skrivit.
 6. purim

  purim är en högtid inom judendomen.

 7. ö

  ö är ett landområde som har vatten på alla sidor.
 8. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 9. science fiction

  science fiction är böcker, tecknade serier eller filmer om framtiden, särskilt om en framtid som är tekniskt mycket mer utvecklad än världen i dag.
 10. Kanaan

  Kanaan var namnet på ett område vid Medelhavet i Palestina, Syrien och Libanon under forntiden.