1. Australien

    Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

  2. diagonal

    diagonal är en rak linje som går mellan två vinklar i en figur med fler än tre hörn.
  3. urbanisering

    urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.