1. natrium

  natrium är en mycket mjuk, silvervit metall.
 2. hydroxider

  hydroxider är kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner, OH -.
 3. stearinsyra

  stearinsyra är en fettsyra som är vanlig i naturliga fetter.
 4. lut

  lut är sedan gammalt en beteckning på basiska vattenlösningar.
 5. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 6. natriumkarbonat

  natriumkarbonat är en kemisk förening mellan natrium, kol och syre med den kemiska formeln Na 2CO 3.
 7. neutralisation

  neutralisation är när en bas och en syra reagerar kemiskt med varandra och det ämne som bildas är pH-neutralt.
 8. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.