1. nedbrytare

  nedbrytare är svampar, bakterier och smådjur som lever av döda växter och djur.
 2. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 3. producent

  producent är en organism som kan bygga upp näringsämnen.
 4. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 5. konsument

  konsument kallas inom biologin alla växtätande och köttätande djur.
 6. saprofyt

  saprofyt är en växt, svamp eller bakterie som lever av dött material, den kallas också nedbrytare, se nedbrytning.
 7. kompostering

  kompostering innebär att man lägger matavfall, trädgårdsavfall och liknande i en behållare eller hög, där avfallet kan brytas ned till kompost.
 8. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 9. kvalster

  kvalster är en grupp spindeldjur.
 10. näring

  näring är energi och byggstenar som organismer behöver för att leva, växa och fortplanta sig.