1. NI

  NI är nationalitetsbeteckning för Nicaragua.
 2. Ni

  Ni är det kemiska tecknet för nickel.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. versmått

  versmått kallas det mönster av betonade och obetonade stavelser som en dikt är uppbyggd på.
 5. Monica Zetterlund

  Monica Zetterlund är en svensk sångerska.
 6. rim

  rim är två eller flera ord som låter likadant i slutet.
 7. pronomen

  pronomen är en ordklass.
 8. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning är ett sätt att hjälpa någon som inte andas och vars hjärta inte slår att få syre till kroppen.

 9. bergspredikan

  bergspredikan är ett tal som Jesus enligt Bibeln höll på ett berg i Galileen.
 10. dilemmasaga

  dilemmasaga är en saga som slutar med att berättaren ställer en fråga till lyssnarna.