1. njalla

    njalla är en liten samisk visthusbod, alltså ett ställe där man förvarade mat.
  2. samer

    samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.