1. noggrannhet

  noggrannhet bekriver hur väl ett mätvärde stämmer med verkligheten. 

 2. Gunde Svan

  Gunde Svan är Sveriges och en av världens främsta längdåkare på skidor genom tiderna.
 3. handboll

  handboll är ett bollspel för lag.
 4. precision

  precision är hur väl olika mätningar av samma sak stämmer med varandra

 5. grekisk medicin

  grekisk medicin är de medicinska teorier och metoder som tillkom under den antika tidsperioden i Grekland.
 6. famn

  famn är ett gammalt svenskt längdmått som användes innan metern infördes 1879.
 7. observation

  observation är en noggrann och uppmärksam iakttagelse.
 8. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder och andra källor.
 9. upplysningen

  upplysningen är namnet på en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet.
 10. mätning

  mätning utför man när man vill veta storleken av ett föremål eller en företeelse.