1. not

    not är en förklarande kommentar; ett annat namn på fotnot.
  2. takt

    takt är det begrepp inom musiken som handlar om med vilken hastighet och i vilken rytm som tonerna flyter fram.

  3. folkmusik

    folkmusik är musik med rötter i det gamla bondesamhället vilken blandats med städernas populärmusik och konstmusik.
  4. dynamik

    dynamik är ett begrepp inom musiken.

  5. blues

    blues är en musikform som utvecklades av svarta artister i södra USA.
  6. f-klav

    f-klav är ett tecken som används i notskrift för att markera vilka tonhöjder de fem notlinjerna representerar.
  7. g-klav

    g-klav är ett tecken som används i notskrift för att markera vilka tonhöjder de fem notlinjerna representerar.
  8. schlager

    schlager är en typ av sång inom populärmusiken.
  9. tempo

    tempo  är hastigheten i ett musikstycke – hur snabbt eller långsamt det ska spelas.

  10. fotnot

    fotnot är en kort förklarande kommentar eller hänvisning, ofta med mindre stil än den övriga texten.