1. novell

  novell kallas en berättelse som är kortare än en roman.
 2. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 3. Selma Lagerlöf

  Selma Lagerlöf var en svensk författare som föddes 1858 och dog 1940.
 4. Franz Kafka

  Franz Kafka var en författare som bodde i Prag i nuvarande Tjeckien och skrev på tyska.
 5. prosa

  prosa är text som är skriven i fri stil och inte följer ett bestämt mönster.
 6. epik

  epik är en form av berättande texter som är gjorda på ett konstnärligt sätt.
 7. Anton Tjechov

  Anton Tjechov var en rysk författare som skrev noveller, alltså korta berättelser, och teaterpjäser.
 8. genre

  genre är en grupp av litteratur, bildkonst, film eller andra konstarter som har vissa gemensamma drag.
 9. L. Frank Baum

  L. Frank Baum var en amerikansk barnboksförfattare, pjäsförfattare och journalist.
 10. Jean-Paul Sartre

  Jean-Paul Sartre var en fransk författare och filosof.