1. observation

  observation är en noggrann och uppmärksam iakttagelse.
 2. fysik

  fysik är vetenskapen om universums beståndsdelar och hur de utvecklas och samverkar, från det allra minsta till det allra största.

 3. Hubbleteleskopet

  Hubbleteleskopet är ett teleskop i rymden som rör sig i en bana runt jorden.
 4. naturlag

  naturlag  är en fysisk lag som förklarar och förutsäger fenomen i naturen.

 5. observera

  observera är att lägga märke till något, se observation.
 6. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 7. väderkarta

  väderkarta är en karta som visar vind, nederbörd och annat som har med vädret att göra vid en bestämd tidpunkt.
 8. ad hoc

  ad hoc är latin och betyder egentligen ’till detta’.
 9. stapeldiagram

  stapeldiagram är ett diagram där man med hjälp av rektanglar med olika höjder visar utfallet av händelser eller observationer.
 10. grekisk medicin

  grekisk medicin är de medicinska teorier och metoder som tillkom under den antika tidsperioden i Grekland.