1. Oceanien

  Oceanien är den minsta världsdelen.

 2. Indiska oceanen

  Indiska oceanen är det minsta av världshaven.
 3. Stilla havet

  Stilla havet är det största av världshaven.
 4. atoll

  atoll är en ö som är formad som en ring eller en hästsko och som omger en lagun.
 5. hav

  hav är det sammanhängande vatten som sträcker sig runt hela jordklotet.
 6. ö

  ö är ett landområde som har vatten på alla sidor.
 7. Marco Polo

  Marco Polo var en upptäcktsresande från Venedig i Italien som levde 1254–1324.
 8. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 9. atman

  atman är inom hinduismen människors och andra levande varelsers gudomliga innersta väsen.
 10. remake

  remake eller nyinspelning är när man gör en ny version av en film som gjorts tidigare.