1. ekologisk odling

  ekologisk odling är ett sätt att odla som bygger på förnybara resurser, till exempel kogödsel, som finns nära gården.
 2. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.
 3. ekologiskt lantbruk

  ekologiskt lantbruk är ett annat namn på ekologisk odling.
 4. bomull

  bomull är ett slags ull som sitter på fröna hos en tropisk buske.
 5. gräs

  gräs hör till jordens vanligaste växter med många olika sorter och arter.
 6. kaffe

  kaffe är en växt och en dryck som görs av en sorts frön (”kaffebönor”).

 7. Järna

  Järna är en tätort i Södertälje kommun i Södermanland och har cirka 6 300 invånare.
 8. Karakum

  Karakum är en enorm öken som täcker nästan hela Turkmenistan.
 9. São Tomé och Príncipe

  São Tomé och Príncipe är ett land utanför västra Afrikas kust.

 10. Trinidad och Tobago

  Trinidad och Tobago är ett land i Västindien.