1. fosfor

  fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
 2. Fredrika Bremer

  Fredrika Bremer var en författare och feminist som föddes 1801 och dog 1865.

 3. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 4. huvudkläde

  huvudkläde är ett tyg som kvinnor bär på huvudet och som är vikt och knutet runt huvudet.
 5. dräng

  dräng var förr ett annat ord för jordbruksarbetare.
 6. Athena

  Athena var klokhetens, vetenskapens och hantverkets gudinna i den grekiska religionen.

 7. hemmafru

  hemmafru är en gift kvinna som arbetar hemma utan lön och tar hand om hemmet och barnen. De pengar hon behöver får hon av sin man.

 8. huvudbonad

  huvudbonad är ett klädesplagg som bärs på huvudet.
 9. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.