1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett dokument som FN:s generalförsamling godkände 1948. 

 2. Sagan om ringen

  Sagan om ringen är den första av tre väldiga romaner om kampen mellan ont och gott i världen Midgård, som är befolkad av både människor och andra slags varelser.
 3. OM

  OM är nationalitetsbeteckning för Oman.
 4. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 5. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 6. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 9. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 10. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.