1. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 2. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 3. prägling

  prägling är ett medfött behov att lära sig vissa livsviktiga funktioner vid en bestämd tidpunkt i livet.
 4. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 5. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 6. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 7. djurrätt

  djurrätt är idén om grundläggande rättigheter för djur, särskilt rätten till ett naturligt liv.
 8. kartprojektioner

  kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jordytan (eller himlen) på en plan karta.
 9. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 10. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.