1. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin är det största nutida uppslagsverket på svenska.

 3. Svenska Akademien

  Svenska Akademien är en sammanslutning av 18 personer som ägnar sig åt svenska språket och den svenska litteraturen.
 4. uppslagsbok

  uppslagsbok, eller lexikon, är en bok som det är meningen att man snabbt ska få fram kunskap eller information ur.