1. maya

  maya var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 2. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 3. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.
 4. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.
 5. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.
 6. Värmland

  Värmland är ett landskap i västra Svealand och gränsar till Norge i väster.
 7. samhälle

  samhälle är ett ord som används i lite olika betydelser.
 8. Öland

  Öland är ett landskap i Götaland.
 9. Småland

  Småland är det största landskapet i Götaland.
 10. tidvatten

  tidvatten innebär att havsvatten omväxlande och regelbundet kommer in mot och drar sig bort från en kust.