1. maya

  maya var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 2. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 3. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.
 4. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 5. Dalarna

  Dalarna är ett stort landskap i nordvästra Svealand och har lång gräns mot Norge i väster.
 6. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.
 7. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 8. Värmland

  Värmland är ett landskap i västra Svealand och gränsar till Norge i väster.
 9. lufttryck

  lufttryck är det tryck som orsakas av luften ovanför jordytan.
 10. Jämtland

  Jämtland är ett landskap i västra Norrland.