1. pacemaker

  pacemaker är en liten apparat som människor vilkas hjärta slår för långsamt kan behöva.
 2. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat.
 3. defibrillering

  defibrillering innebär oftast att man med hjälp av en elektrisk stöt startar hjärtat på en person som fått hjärtstopp.

 4. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.