1. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 2. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 3. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 4. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. golgiapparat

  golgiapparat är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell.
 6. metallisk bindning

  metallisk bindning är en typ av kemisk bindning som finns mellan atomerna i en metall.

 7. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 8. bomull

  bomull är ett slags ull som sitter på fröna hos en tropisk buske.
 9. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen är samhällen där de flesta jagar, fiskar och samlar vilda växter. 

 10. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.