1. rättvisa

  rättvisa är ett viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper.
 2. radar

  radar är ett sätt att upptäcka och mäta avståndet till föremål (flygplan, fartyg och så vidare) med radiovågor.
 3. decentralisering

  decentralisering är att låta flera påverka politiken.

 4. telefoni

  telefoni innebär att tal överförs på avstånd.

 5. Postverket

  Postverket var en statlig myndighet som skötte transporter av brev och paket.

 6. postväsen

  postväsen är en samhällsägd organisation för att främst skicka brev och paket.
 7. Panama

  Panama är ett land i Centralamerika.

 8. Guatemala

  Guatemala är ett land i norra Centralamerika.

 9. fallskärm

  fallskärm är en stor kupa eller vinge av tyg, som bromsar fallet om man måste eller vill hoppa från ett flygplan.

 10. Honduras

  Honduras är ett land i Centralamerika.