1. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.
 2. Rom

  Rom är Italiens huvudstad och största stad.

 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. Louvren

  Louvren är ett palats och ett konstmuseum i Paris.
 5. Vatikanstaten

  Vatikanstaten är ett land i Europa.

 6. Kreta

  Kreta är en ö i Medelhavet.
 7. slott

  slott är en påkostad och ståtlig byggnad, från början byggd för kungar eller andra mäktiga och rika personer.
 8. New Delhi

  New Delhi är Indiens huvudstad och har 250 000 invånare.
 9. Muskat

  Muskat är huvudstad i Oman och har 1,3 miljoner invånare.
 10. Alger

  Alger är huvudstad i Algeriet och har 2,2 miljoner invånare.