1. sårbar plats

  sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
 2. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 3. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 4. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 5. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 6. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 7. väte

  väte, eller hydrogen, är det lättaste av alla grundämnen.
 8. grav

  grav är en plats där döda begravs, se gravskick och begravning.
 9. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 10. berber

  berber är ett namn på flera folk i norra Afrika och Sahara som levde där innan araberna kom till Afrika.