1. precision

  precision är hur väl olika mätningar av samma sak stämmer med varandra

 2. människan

  människan är däggdjursarten Homo sapiens. Människan är ett djur, precis som hunden, gråsparven och husflugan.
 3. kloning

  kloning innebär att det uppstår flera individer med likadana gener.
 4. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.
 5. grizzlybjörn

  grizzlybjörn är en nordamerikansk underart av brunbjörn.
 6. ekvatorn

  ekvatorn är en tänkt linje på jordens yta.
 7. hajar

  hajar är en grupp broskfiskar.
 8. vanlig padda

  vanlig padda är en art i groddjursfamiljen äkta paddor.
 9. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.

 10. Ales stenar

  Ales stenar är Sveriges största skeppssättning och ligger i Kåseberga i sydöstra Skåne.